Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.
  UWAGA!! Pojęcie "wentylacji" nie jest tożsame z "klimatyzacją". Klimatyzacja charakteryzuje się nadawaniem powietrzu określonych właściwości, takich jak wilgotność (proces nawilżania i osuszania), temperatura (proces podgrzewania i chłodzenia).

  Oferujemy systemy wentylacyjne z kanałami transportu powietrza wykonanymi z:

  • blachy ocynkowanej
  • blachy nierdzewnej
  • płyt COOLDUCT