Kolektory słoneczne

    W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię rozpatruje się różne niekonwencjonalne metody jej uzyskiwania. Jedną z nich jest energia słoneczna ...

przejdź ...

Energia wiatru

    Najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu ...

przejdź ...

Pompy ciepła

    Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła ...

przejdź ...

Paliwo odnawialne

    Kotły na paliwa odnawialne ...

przejdź ...