W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię rozpatruje się różne niekonwencjonalne metody jej uzyskiwania. Jedną z nich jest energia słoneczna. Można wykazać, że wykorzystanie energii słonecznej nawet w naszych warunkach klimatycznych jest uzasadnione ekonomicznie, o ile stosowane jest do pewnych określonych celów. Wynika to ze specyfiki naszego położenia geograficznego i klimatu.

    Badania ilości energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi w naszych warunkach klimatycznych, przeprowadzone były przez Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1969-1978. Wyniki tych badań obrazuje zamieszczony powyżej wykres. Jest to średnie miesięczne natężenie promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą.

    Pwyżej przedstawiony został przykładowy schemat wspomagania systemu grzewczego energią słoneczną.