"HEJAN" TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

  • CENTRUM TECHNIK GRZEWCZYCH:
  • ul. Zielona 49
    Nowy Sącz
  • PAWILON HANDLOWY:
  • ul. Zielona 45
    Nowy Sącz

Telefon / Fax:

          Telefon: 18 443 84 21, 18 444 29 24
          Fax: 18 444 29 24

Internet:

          www.hejan.pl
          E-mail: hejan@hejan.pl

Mapka dojazdowa: