• Apartamentowiec "BIELANY RESIDENCE" w Warszawie, ul. Sokratesa 9
 • Wartość robót: 9,1 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - węzeł ciepłowniczy 2 MW
  - instalacja grzewcza z opomiarowaniem
  - oddymianie garaży podziemnych
  - instalacja wod-kan
  - wentylacja mechaniczna
 • Instytut Techniki Budowlanej w Pionkach
 • Wartość robót: 5,7 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - źródło ciepła o wydajności 3 MW
  - system odprowadzenia spalin technologicznych d=1600 mm
  - sieci: ciepło technologiczne, wod-kan
  - instalacje przeciwpożarowe
  - wentylacja mechaniczna
  - dostosowanie hal do aktualnie obowiązujących wymogów ppoż.
  - system grzewczy
  - instalacja gazu płynnego
  - instalacje wod-kan

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7 •  Foto 8 •  Foto 9 •  Foto 10 •  Foto 11


 • Park technologiczny „Miasteczko Multimedialne” w Nowym Sączu
 • Wartość robót: 11 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa 2,3 MW
  - system klimatyzacji
  - instalacja grzewcza
  - instalacja wod-kan
  - wentylacja mechaniczna
  - instalacja oddymiania i zabezpieczenia przeciwpożarowe

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7 •  Foto 8 •  Foto 9 •  Foto 10 •  Foto 11


 • Narodowy Bank Polski – Centrala w Warszawie, blok E
 • Wartość robót: 5,5 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - klimatyzacja w systemie VRV
  - instalacja wentylacji
  - węzeł ziębniczy
  - wentylatornia

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Narodowy Bank Polski – Centrala w Warszawie, bloki: B i F
 • Wartość robót: 1,5 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - instalacja c.o.
  - węzeł ciepłowniczy

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Zakład karny w Nowym Wiśniczu
 • Wartość robót: 3,3 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - kotłownia kondensacyjna 1,28 MW
  - bateria kolektorów słonecznych 90 m2
  - sieć ciepłownicza
  - sieć gazowa
  - moduł kogeneracyjny gazowy
  - kocioł parowy
  - wymiana systemu grzewczego

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Ośrodek szkoleniowy służby więziennej w Kulach
 • Zrealizowane zadania:
  - modernizacja źródła ciepła: Kocioł parowy FAKO typ EKP-180 (moc: 120kW, wydajność pary: 176kg/h, paliwo: ekogroszek)
  - modernizacja źródła ciepła: Dwa kotły centralnego ogrzewania HEF typ Eko-Plus (moc: 250kW każdy, paliwo: ekogoroszek)
  - instalacja grzewcza
  - instalacja solarna: 60 sztuk płaskich kolektorów słoneczny VIESSMANN typ Vitosol 200-F (pow. 2,3 m2/płyta)

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Zakład Karny w Trzebinii
 • Wartość robót: 1,2 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - kotłownia kondensacyjna
  - instalacja grzewcza
  - instalacja wod-kan
  - sieci zewnętrzne

  Foto 1 •  Foto 2


 • Hotel „BUHAROTURIST” w Bucharze (Uzbekistan)
 • Wartość robót: 3,6 mln USD

  Zrealizowane zadania:
  - instalacja wody lodowej - klimatyzacyjna
  - węzeł ciepłowniczy
  - instalacja grzewcza
  - węzeł ziębniczy
  - instalacja wentylacyjna
  - instalacja wod-kan
  - sieci zewnętrzne

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7


 • Hotel „AFRO-SIYOB” w Szahrisabz (Uzbekistan)
 • Wartość robót: 1,2 mln USD

  Zrealizowane zadania:
  - instalacja grzewcza
  - instalacja wody lodowej - klimatyzacyjna
  - instalacja oddymiająca
  - węzeł ciepłowniczy
  - węzeł ziębniczy
  - instalacja wentylacyjna
  - instalacja wod-kan
  - sieci zewnętrzne
  - instalacje ppoż.

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Hotel "GROMADA" w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2
 • Wartość robót: 2,5 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - wentylacja i klimatyzacja sal konferencyjnych na 4500 osób (kanały KOOLDUCT)
  - instalacja wody lodowej + wentylokonwektory
  - instalacja c.o.
  - węzeł ziębniczy 1100 kW

  Foto 1 •  Foto 2


 • Hotel "GROMADA" w Warszawie, ul. 17 Stycznia 52
 • Wartość robót: 2,5 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - wentylacja i klimatyzacja sal konferencyjnych na 4500 osób (kanały KOOLDUCT)
  - instalacja wody lodowej + wentylokonwektory
  - instalacja c.o.
  - węzeł ziębniczy 1100 kW

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3


 • Hotel "CROCUS" w Zakopanem
 • Wartość robót: 4,2 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - sieci zewnętrzne
  - instalacja grzewcza
  - instalacja wody lodowej - klimatyzacyjna
  - węzeł ciepłowniczy
  - węzeł ziębniczy
  - instalacja wentylacyjna
  - zabezpieczenia ppoż.
  - instalacja wod-kan

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7 •  Foto 8


 • Hotel "NOSALOWY DWÓR" w Zakopanem
 • Wartość robót: 4,6 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - instalacja klimatyzacyjna
  - instalacja wentylacyjna
  - zabezpieczenia ppoż.

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7


 • Zespół hotelowy "Stacja narciarska w Wierchomli"
 • Wartość robót: 3 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowa 2 x 360 kW
  - bateria kolektorów słonecznych 30 m2
  - instalacje przeciwpożarowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe
  - instalacja wod-kan
  - wentylacja mechaniczna
  - sieci zewnętrzne

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4


 • Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju
 • Wartość robót: 1 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane w obiekcie kotłowni
  - kotłownia gazowa kondensacyjna 2 x 540 kW
  - kocioł gazowy parowy 440 kg/h
  - wymiana systemu grzewczego
  - węzeł c.w.u.

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3


 • Budynek biurowo - handlowy "PETPOL" w Nowym Sączu
 • Wartość robót: 1,3 mln PLN

  Zrealizowane zadania:
  - wentylacja i klimatyzacja obiektu biurowego (kanały KOOLDUCT)
  - wentylacja i klimatyzacja części handlowej (kanały KOOLDUCT)
  - instalacja wody lodowej + wentylokonwektory
  - instalacja c.o.
  - kotłownia olejowa
  - węzeł ziębniczy
  - instalacja wod-kan
  - roboty przyłączeniowe

  Foto 1 •  Foto 2


 • Kryta pływalnia miejska w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - instalacja ogrzewania podłogowego
  - roboty izolacyjne wraz z flizowaniem ścian i posadzek

  Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3


 • Szpital Uniwersytecki w Kraków-Prokocim
 • Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6


 • Remont hotelu w Bucharze
 • Foto 1 •  Foto 2 •  Foto 3 •  Foto 4 •  Foto 5 •  Foto 6 •  Foto 7