• Szpital MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25
 • Zrealizowane zadania - prace prowadzone w czynnym obiekcie:
  - system solarny 136 m2
  - wymiana kotłowni z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych
  - wymiana systemu grzewczego

 • Kancelaria Sejmu RP w Warszawie
 • Zrealizowane zadania - prace prowadzone w czynnym obiekcie:
  - wymiana instalacji c.o. w budynku "K"
  - wymiana zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Narodowy Bank Polski, Oddział w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania - prace prowadzone w czynnym obiekcie:
  - wentylacja i klimatyzacja (kanały KOOLDUCT)
  - kotłownia olejowa
  - instalacja c.o.
  - instalacja wod-kan

 • Zakład karny w Nowej Hucie
 • Zrealizowane zadania - wymiana instalacji w czynnym obiekcie:
  - sieci zewnętrzne
  - węzeł ciepłowniczy
  - instalacja grzewcza
  - instalacja klimatyzacji
  - instalacja wod-kan

 • Stacja paliw, Kraków, ul.Ujastek Mogilski
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa
  - instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (kanały KOOLDUCT)
  - instalacja c.o.
  - instalacja wod-kan

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowo-gazowa 500 kW
  - instalacja c.o.
  - instalacja wod-kan
  - instalacja pompowni

 • Fabryka Szkła "PILKINGTON" w Sandomierzu
 • Zrealizowane zadania:
  - kanały transportu powietrza KOOLDUCT do procesu hartowania szyb

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa 2 x 420 kW – Nowy Sącz, ul. Matejki
  - kotłownia gazowa 2 x 280 kW - Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza
  - kotłownia gazowa 300 kW – Nowy Sącz, ul. Hallera
  - kotłownia olejowa 2 x 155 kW – Nowy Sącz, ul. Długosza

 • Urząd Miasta i Gminy w Limanowej
 • Zrealizowane zadania:
  - osiedlowa kotłownia gazowa 3 x 720 kW – ul.Piłsudskiego
  - węzeł pomiarowy gazu
  - roboty ogólnobudowlane

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Limanowej
 • Zrealizowane zadania:
  - osiedlowa kotłownia gazowa 3 x 575 kW – Osiedle Zygmunta Augusta
  - węzeł pomiarowy gazu
  - roboty ogólnobudowlane

 • Dom Rekolekcyjny w Czechowicach-Dziedzicach
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowo-gazowa 2 x 420 kW

 • Kościół w Czechowicach-Dziedzicach
 • Zrealizowane zadania:
  - ogrzewanie nadmuchowe (kanały KOOLDUCT)

 • Kościół o.o. Jezuitów w Nowym Sączu, ul.Piotra Skargi
 • Zrealizowane zadania:
  - ogrzewanie nadmuchowe kaplicy
  - kotłownia gazowa
  - bateria kolektorów słonecznych 30 m2

 • Budynek administracyjno-handlowy w Krakowie, ul. Jasnogórska
 • Zrealizowane zadania:
  - system wentylacyjno-klimatyzacyjny + wentylatornia
  - kotłownia olejowa
  - węzeł ziębniczy
  - układ kolektorów słonecznych

 • Budynek mieszkalny w Nowym Sączu, ul. Prądzyńskiego
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia: kaskada pompy ciepła i kotła kondensacyjnego
  - instalacja grzewcza i klimatyzacyjna
  - basen kąpielowy: wentylacja mechaniczna i grzanie wody basenowej
  - ogrzewanie podłogowe

 • Hotel "Sutoris" w Bochni
 • Zrealizowane zadania:
  - instalacja wentylacyjna (kanały KOOLDUCT)
  - kotłownia gazowa

 • Klub muzyczny "World Underground" w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - system wentylacyjno-klimatyzacyjny (kanały KOOLDUCT)
  - kotłownie olejowe – 2 szt.
  - roboty izolacyjne i ogólnobudowlane

 • I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa 2 x 225 kW
  - roboty izolacyjne i ogólnobudowlane

 • Ośrodek wczasowy "KOLEJARZ" w Muszynie
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa 2 x 420 kW

 • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa 225 kW

 • Stacja paliw w Płocku
 • Zrealizowane zadania:
  - system wentylacyjny (kanały KOOLDUCT)

 • Szkoła podstawowa w Barcicach
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia gazowa – kaskada kotłów
  - węzeł c.w.u.
  - instalacja solarna

 • Szkoła podstawowa w Szczawie
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowa – kaskada kotłów
  - instalacja c.o.
  - instalacje sanitarne

 • Dom Wypoczynkowy w Zakopanem, ul. Ks. Kaszelewskiego
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowa
  - bateria kolektorów słonecznych 80 m2

 • Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia olejowo-gazowa
  - bateria kolektorów słonecznych 24 m2

 • Rejonowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia z kaskadą kotłów olejowych
  - instalacja c.o.

 • Hotel "MARILOR" w Zakopanem
 • Zrealizowane zadania:
  - instalacja grzewcza
  - kotłownia gazowa
  - instalacja wentylacyjna
  - instalacja wod-kan

 • Dom wczasowy "CHEMIK" w Szczawnicy
 • Zrealizowane zadania:
  - kotłownia z kaskadą kotłów olejowych
  - modernizacja instalacji grzewczej

 • Hotel "ORBIS-KASPROWY" w Zakopanem
 • Zrealizowane zadania:
  - modernizacja instalacji wentylacyjnej